Det Danske Udvandrerarkiv - en national opgave

Det Danske Udvandrerarkiv er Danmarks hovedsamling af breve, dokumenter, film, billeder, lydbånd, aviser mv. Arkivet fortæller spændende historier om dansk udvandring til hele verden og indeholder vigtigt information og viden om migration og kulturmøder. Udvandrerarkivet har siden dets grundlæggelse den 3. juli 1932 haft til formål at værne om og dokumentere den del af Danmarkshistorien, som handler om de landsmænd, der er rejst ud for at søge lykken under fremmede himmelstrøg.

Max Henius

Manden bag arkivet, Max Henius, denne samme som fostrede ideen om 4. juli-festerne i Rebild Bakker, så i etableringen af et arkiv danske udvandrere en række potentialer, som vi idag kan nyde godt af. Arkivet koncentrerede sig i de første år hovedsagelig om danskere, der var rejst til Amerika, da størstedelen af udvandringen op til da havde været til Staterne, og fordi Henius selv havde skabt sig en succesfuld tilværelse som forretningsmand i Chicago. Derfor hed arkivet i de første mange år "The Dan-America Archives", selv om Henius fra begyndelsen havde planer om, at stedet skulle rumme materiale fra danskere over hele kloden. Forud for opstarten i 1932 - på herregården Sohngaardsholm, der iøvrigt var Max Henius' barndomshjem i Aalborg - lagde han og en håndfuld dansk-amerikanere tid og energi i at overtale og indsamle breve, dagbøger og andet godt fra de af deres landsmænd, der boede rundt omkring på det Nordamerikanske kontinent. Alt og alle havde interesse, for som Henius i 1931, i et interview til "Det Danske Ugeblad" udtalte: "Det er netop Dagliglivets Skæbner, der er af Værdi, naar de danskfødte Udvandreres Historie skrives."

Det findes i arkivet

Max Henius' fremsynethed kan vi i dag nyde godt af, og siden hans tid har Udvandrerarkivet skabt en enestående samling fra danskere bosat over hele verden. En samling, der strækker sig fra 1880'erne frem til vor tid, og som byder på mange interessante sager. Her findes personlige breve og andet materiale fra kendte skuespillere, fra Poul Reumert til Ingrid Bergman, amerikanske præsidenter og danske statsministre, politikere, kongefamilien og andre kulturpersonligheder fra ind- og udland. Heldigvis bevarer arkivet også materialet fra de tusinder af helt almindelige mennesker, hvis dagligdags skæbner det var Max Henius påliggende at bevare af hensyn til deres værdi. Mon han dengang vidste, hvor værdifuld disse samlinger er idag? For efterkommerne af udvandrerne, for forskere, politikere og andre med interesse i udvandrerhistorie?

Historierne der gemmer sig på Det Danske Udvandrerarkiv, er både rørende, gribende og medrivende at læse, fordi de giver et værdifuldt indblik i, hvad det vil sige at rejse fra sit hjem, sin familie, sine rødder til et sted der var ukendt. Være tusinder kilometer fra ens nærmeste, og alligevel i langt de fleste tilfælde formå at skabe en tilværelse, der var bedre end den, de kulle have fået i Danmark. Samlingerne på Det Danske Udvandrerarkiv bærer vidnesbyrd om et vigtigt kapitel i Danmarkshistorien, og giver et spændende indblik i den komplicerede proces, det er at flytte fra sit fædreland ril et nyt land og en ny kultur. Et indblik, der kan være med til at kaste lys over de udfordringer, der findes i vor egen tid.